Stockholm Downtown

Frukostmöte,  jämna fredagar, kl 07.30-08.45. Är du förhindrad att närvara fysiskt, finns möjlighet att delta via zoom, till en kostnad på 150 kr. Maila kl@lecomfra.se och be om en länk. 

Dessa 150 kr motiverar till ett högre IRL-deltagande och överskottet bidrar, i god rotariansk anda, till diverse samhällsnyttiga projekt.